CHOOSE CITYPROGRAM TOUR
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น เหมาลำการบินไทย เที่ยวชมอามาโนะฮาชิดาเตะ ถือเป็นจุดชมวิวทางทะเลติดที่สวยงาม 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังกลางเมืองโอซาก้า ชินไซบาชิ ศาลเจ้าสุนัขจิ้งจอกขาว ฟูชิมิอินาริ
ทัวร์ญี่ปุ่น GH_เหมาลำ KOMATSU TOTTORI OSAKA
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 29 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น เหมาลำการบินไทย ชมความสวยงามของหมู่บ้านชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองทาคาย่ามา เดินเล่นย่านเขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
ทัวร์ญี่ปุ่น GH_เหมาลำ KOMATSU ISHIKAWA
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 6 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น เหมาลำการบินไทย ชมความสวยงามของผาหินที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของธรรมชาติของหน้าผาโทจินโบ ชมความสวยงามของหมู่บ้านชิราคาวาโกะ เที่ยวชมสวนเคนโระคุเอ็น สวนที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 สวนที่สวยที่สุดในปะเทศญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น GH_เหมาลำ KOMATSU FREE NAGOYA
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 29 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีแถบฟูจิ ดื่มน้ำบริสุทธิ์ที่เกิดจากการละลายของหิมะของภูเขาไฟฟูจิ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก
ทัวร์ญี่ปุ่น GH_TOKYO SNOW FINVER [ฟูจิ-โตเกียว]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 13 - 17 มี.ค. 59
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวณ์ญี่ปุ่น เหมาลำการบินไทยราคาประหยัด เที่ยวคานาซาว่า สวนเคนโระคุเอ็น ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทนาโกย่า อาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ
ทัวณ์ญี่ปุ่น UNT_เหมาลำ ISHIKAWA-KOMATSU –KANAZAWA-TAKAYAMA
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 29 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : พระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และชมความสวยงามของ ดอกเรพซีด หรือ นาโนะฮานะ ที่ สวนฮิตาชิ ซีไซด์
ทัวร์ญี่ปุ่นVTG_Tokyo Ibaraki Day Flight
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 6 - 10 ม.ค. 59
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวญี่ปุ่น เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในโตเกียว ย่านชินจูกุ อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เพื่อสุขภาพและผ่อนคลายความเมื่อยล้า
เที่ยวญี่ปุ่น GH_ SPECIAL GOOD MORNING TOKYO-NAGOYA SNOW
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 8 - 12 ม.ค. 59
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสโนว์ กับโปรโดน โดน 5 วัน 3 คืน บินการบินไทย ไม่มีวันอิสระ สัมผัสหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เที่ยวนาโกย่า ทาคายาม่า(ลิตเติ้ลเกียวโต) - ทาคายาม่า จินยะ ตลาดเช้าทาคายาม่า แช่น้ำเเร่ออนเซ็น
ทัวร์ญี่ปุ่น GLH_PROMOTION NAGOYA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - ENJOY SKI
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 18 - 22 ธ.ค. 58
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ ไกด์พานมัสการเจ้าแม่กวนอิมชื่อดังในเมืองนาโกย่าพร้อมเดินเล่นย่านช้อปปิ้งโอสึ อิสระวันฟรีเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งย่านการค้าใหญ่ใจกลางเมืองนาโกย่า ย่านซาคาเอะ
ทัวร์ญี่ปุ่น GH_SPECIAL GOOD MORNING TOKYO-NAGOYA
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 2 - 6 พ.ย. 58
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น ขอพรจากศาลเจ้าชื่อดังแห่งเกาะคิวชู ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ ชมบ่อน้ำแร่สีสันแปลกตา 3 บ่อดังแห่งเมืองเบปปุ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนจัดแต่งชื่อดังแห่งแรกของเมืองซากะ สวนมิฟูเนะยามะราคุเอ็น ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองฟุคุโอกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น GH_NORTH KYUSHU IN AUTUMN
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (3K)
เดินทาง วันที่ 4 - 8 พ.ย. 58
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น ขอพรจากศาลเจ้าชื่อดังแห่งเกาะคิวชู ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ เดินเล่นชมเมืองที่ถือว่าเป็นเมืองปายแห่งญี่ปุ่น ณ หมู่บ้านยูฟุอิน ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองฟุคุโอกะ ณ เท็นจินมอลล์ นอนในเมืองฟุคุโอกะ 2 คืนเต็ม อิสระช้อปปิ้งเมืองฟุคุโอกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น GH_LOVELY KYUSHU
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (3K)
เดินทาง วันที่ 4 - 8 พ.ย. 58
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น ขอพรจากศาลเจ้าชื่อดัง ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ เดินเล่นชมเมืองที่ถือว่าเป็นเมืองปายแห่งญี่ปุ่ น ณ หมู่บ้านยูฟุอิน ชมความสวยงามของปราสาทคุมาโมโต้ พักผ่อนอาบนํ้าแร่ในเมืองน้ำแร่ชื่อดัง เมืองเบปปุ ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองฟุคุโอ
GH_LOVELY FLOWER KYUSHU
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (3K)
เดินทาง วันที่ 28 ต.ค. 58 - 1 พ.ย. 58
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 10°c Tokyo,Japan

Cloudy
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.289 0.291
USD 35.10 35.52
EUR 37.75 37.95
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class