CHOOSE CITYPROGRAM TOUR
ไฮไลท์ : – ทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ – คานาซาว่า - สวนเคนโระคุเอ็น – ปราสาทคานาซาว่า – กิจกรรมลานหิมะ หรือ โซโฮจิ ไดบุทสึ – เมืองกิฟุ - ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO
ทัวร์ญี่ปุ่น (CU) EASY ENJOY WINTER NAGOYA 5D3N (JL)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 26 - 30 มี.ค. 62
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ช้อปปิ้ง 2 เมืองดัง ชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งของโตเกียว และ ชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งของโอซาก้า หรือ เลือกสนุกไปกับ 2 สวนสนุกดัง TOKYO DISNEY LAND และ UNIVERSAL STUDIOS JAPAN ชมภูเขาไฟฟฟูจิ ชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ) ชมซากุระ ริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บสตอเบอรี่
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO OSAKAดับเบิ้ล ฟัน6D4N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 13 - 18 เม.ย. 62
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น เที่ยวเมืองหลวงเก่า เกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน วัดทองคินคะคุจิ เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะอลังการความ สวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช คื่นตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล ช้อปปิ้งจุใจ ณ ตลาดนาคามิชิ, คานาซาว่า เฮียคคุบังไก และซาคาเอะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) NAGOYA ALPEN ROUTE ซุปตาร์ กำแพงน้ำแข็ง 6D4N (XJ)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 17 เม.ย. 62 - 13 พ.ค. 62
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะอลังการความ สวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช คื่นตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล ช้อปปิ้งจุใจ ณ ตลาดนาคามิชิ, คานาซาว่า เฮียคคุบังไก และซาคาเอะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) NAGOYA ALPEN ROUTE ซุปตาร์ นักล่าน้ำแข็ง 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 17 เม.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านซาคาเอะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน สัมผัสความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) NAGOYA MATSUMOTO KYOTO ซุปตาร์ ซากุระ สงกรานต์ 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 3 - 20 เม.ย. 62
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย หรือดอกฟูจิ -ศาลเจ้าดาไซฟุ -หมู่บ้านยุฟุอิน -ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ -บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ -บ่อน้ำพุร้อน -โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) WISTERIA FESTIVAL IN FUKUOKA 5D3N SL
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 24 - 25 เม.ย. 62
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ -บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ -วัดนาริตะซังคุรุเมะ -บ่อน้ำพุร้อน -หมู่บ้านยุฟุอิน -ศาลเจ้าดาไซฟุ -ถนนช้อปปิ้ง Hakata Kawabata
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) ONCE IN FUKUOKA 5D3N (SL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 18 เม.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -ศาลเจ้าดาไซฟุ -บ่อน้ำพุร้อน (JigokuMeguri) -หมู่บ้านยุฟุอิน -ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ -ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ -ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ เทนจิน ช้อปปิ้งมอลล์
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG)SONGKRAN IN FUKUOKA NAGASAKI 5D3N (SL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 10 - 17 เม.ย. 62
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -สวนโอโดริ -ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด -ช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต -ตลาดซัปโปโรโจไง -อุทยานโมอาย -ชมพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร -RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บ้านราเมน
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) SKI WINTER LOVE IN HOKKAIDO 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 26 ก.พ. 62 - 30 มี.ค. 62
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -ตลาดซัปโปโรโจไก -สวนโอโดริ -อุทยานโมอาย -VENETIAN CAFETERIA -พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว -ทานุกิโคจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) LIVE IN HOKKAIDO 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 11 - 17 เม.ย. 62
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง -จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก -จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ -คลองโอตารุ -พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) SKI RELAX HOKKAIDO 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 27 มี.ค. 62 - 11 เม.ย. 62
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -ห้างฯ อิออน จัสโก้ -ลานกิจกรรมหิมะ -สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า -RAMEN VILLAGE -ชมพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร -ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) SKI COOLING IN HOKKAIDO 5D3N XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 29 มี.ค. 62 - 10 เม.ย. 62
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 14°c Tokyo,Japan

Mostly Sunny
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.2825 0.2845
USD 30.76 31.05
EUR 35.25 35.40
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class