CHOOSE CITYPROGRAM TOUR
ไฮไลท์ : ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ -ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะ-ปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้-ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ- ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) NAGOYA MATSUMOTO FUJI 4D3N ซุปตาร์ ใบไม้แดง
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 13 - 29 พ.ย. 61
ราคา 21,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ-ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ -นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ-ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ-สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ -เยี่ยมชมหอนาฬิกา -เยือนตึกเก่ารัฐบาล - ศาลเจ้าฮอกไกโด-ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ และ มิตซุยเอ้าท์เลท
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์ หวานแหวว 5D3N
ระยะเวลา 5 วัน 3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 25 ต.ค. 61 - 30 พ.ย. 61
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โตเกียวเที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ -วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งชินจูกุ-เล่นสกีสุดมัน กับลานสกี ฟูจิเท็น สกี -ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ-ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ -วัดนาริตะ-ชม ยูนิคอร์น กันดั้ม ตัวใหม่ตัวใหญ่ แห่งโอไดบะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราชินีน้ำแข็ง
ระยะเวลา 5 วัน 3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 7 ม.ค. 62 - 22 มี.ค. 62
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน-อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้-ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ-อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง-ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) NAGOYA MATSUMOTO FUJI 4D3N ซุปตาร์ เจ้าชายหิมะ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 1 - 30 ธ.ค. 61
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ - วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง -เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ซุปตาร์ Snow white
ระยะเวลา 5 วัน 3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 7 ม.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน -ปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ -ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ -อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง -ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) NAGOYA MATSUMOTO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ลิงทั้งเจ็ด
ระยะเวลา 5 วัน 3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 4 ม.ค. 62 - 30 มี.ค. 62
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ฮอกไกโด เที่ยวทุกวันไม่มีวันอิสระ นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หมู่บ้านราเมน เมืองโอตารุ เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ มิตซุยเอ้าท์เลทและ อิออนทาวน์
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) HOKKAIDO ASAHIKAWA 6D4N ซุปตาร์ ใบไม้เปลี่ยนสี
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 25 ต.ค. 61 - 1 พ.ย. 61
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวทุกวัน สัมผัสหิมะ ณ ลานสกีฟูจิเท็น ลานสกีที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ซุปตาร์ NEW SKI
ระยะเวลา 5 วัน 3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 2 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ SUPER SKI
ระยะเวลา 5 วัน 3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 1 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
ราคา 27,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทศกาลประดับไฟ ณ เมืองยูนิชิงาวะ ชม กระท่อมหิมะ เยือนนิกโก้ เมืองทรดกโลก สักการะ ศาลเจ้าโทโชกุ อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุชมความงาม สะพานแขวนริวจิน
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) TOKYO NIKKO FUKUSHIMA ซุปตาร์ บ้านหิมะ
ระยะเวลา 5 วัน 3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 27 ม.ค. 62 - 21 มี.ค. 62
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 แวะถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ เยือนหมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท และชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) TR26 Tokyo Fuji ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5D3N APR 19
ระยะเวลา 5 วัน 3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 20 - 30 เม.ย. 62
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ สัมผัสหิมะขาวโพลนพร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งจุใจย่านซาคาเอะ และชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN)OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้
ระยะเวลา 5 วัน 3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 2 ม.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 22°c Tokyo,Japan

Mostly Sunny
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.2900 0.2918
USD 32.23 32.52
EUR 37.35 37.55
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class