CHOOSE CITYPROGRAM TOUR
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ ชมเทศกาลยอดนิยม เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน
ทัวร์ญี่ปุ่น JG_HOKKAIDO ICE FEST NO.1
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 17 - 21 ก.พ. 60
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ ชมเทศกาลยอดนิยม เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว อิ่มไม่อั้นบุฟเฟต์อาหารทะเลสด พร้อมขาปูยักษ์ 3 ชนิด ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ
ทัวร์ญี่ปุ่น JG_HOKKAIDO ICE FEST NO.2
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 10 - 15 มี.ค. 60
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ บินสายการบินไทย ราคาโปรโมชั่น !!! ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Tokyo German Village สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น JG_NEW YEAR PROMOTION
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 30 ม.ค. 60 - 4 ก.พ. 60
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น ชมเทศกาลยอดนิยม เทศกาลแสงเทียนหิมะโอตารุ, เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว กิจกรรมฤดูหนาว “สนุกสนานลานหิมะ” อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน สโนว์โมบิล ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น JG_HOKKAIDO 2 SNOW FEST NO.1
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 31 ม.ค. 60 - 4 ก.พ. 60
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น ชมเทศกาลยอดนิยม เทศกาลแสงเทียนหิมะโอตารุ, เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว กิจกรรมฤดูหนาว “สนุกสนานลานหิมะ” อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน สโนว์โมบิล อิสระท่องเที่ยวตามอัธยศัยในเมืองฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น JG_HOKKAIDO 2 SNOW FEST NO.2
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 31 ม.ค. 60 - 5 ก.พ. 60
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น กิจกรรมฤดูหนาว “สนุกสนานลานหิมะ” อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน สโนว์โมบิล ชมเทศกาลยอดนิยม เทศกาลหิมะซัปโปโร, โอตารุ, เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว, ทะเลสาบชิโคสึ ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น JG_HOKKAIDO 4SNOW FESTIVAL
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 3 - 8 ก.พ. 60
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานบนลานสกีที่ “Ski Resort” ที่ปกคลุมด้วยหิมะจนขาวโพลน พิสูจน์บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ที่อุดมไปด้วยแร่กำมะถันพวยพุ่งขึ้นมา ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ “ถนนคนเดินทานุกิโคจิ & ซึซึกิโนะ”
ทัวร์ญี่ปุ่น TAS_SPECIAL HOKKAIDO SKI
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 25 - 29 พ.ย. 59
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานบนลานสกีที่ “Shikisai Snow Land” ที่ปกคลุมด้วยหิมะจนขาวโพลน ชมความอัศจรรย์ “อาโออิเคะ” สระน้ำสีน้ำเงินที่สวยงามจับตาเหมือนต้องมนต์สะกด อิ่มอร่อยกับรสชาติราเมนต้นตำรับแท้สไตล์ญี่ปุ่น “หมู่บ้านราเมน”
ทัวร์ญี่ปุ่น TAS_WINTER HOKKAIDO SNOW NEW YEAR
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 29 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 พาท่านล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ ช้อปปิ้ง เอ้าท์เลต นมัสการเจ้าเเม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ คันนอน , หวางพ่อโตไดบุตสึ ณ คามาคุระ เเช่ออนเซน
ทัวร์ญี่ปุ่น GH_ECO TOKYO & HITACHI FLOWER
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (NH)
เดินทาง วันที่ 4 - 9 ต.ค. 59
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น ตามรอยหนังแฟนเดย์ เเฟนกันเเค่วันเดียว พักสกีรีสอร์ท 2 คืน เเช่ออนเซนเพื่อสุขภาพ อิ่มอร่อยกับมื้อสุดพิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ไม่อั้น!!!! แถมฟรี ให้ทุกท่านได้สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นไม่ต้องจ่ายเพิ่มกับกิจกรรม Snow Park
ทัวร์ญี่ปุ่น ST_KIRORO LOVER'S SANCTUARY ตามรอยหนังแฟนเดย์ เเฟนกันเเค่วันเดียว
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (HB)
เดินทาง วันที่ 9 - 13 ธ.ค. 59
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น ตามรอยหนังแฟนเดย์ เเฟนกันเเค่วันเดียว พักสกีรีสอร์ท 2 คืน เเช่ออนเซนเพื่อสุขภาพ อิ่มอร่อยกับมื้อสุดพิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ไม่อั้น!!!! แถมฟรี ให้ทุกท่านได้สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นไม่ต้องจ่ายเพิ่มกับกิจกรรม Snow Park
ทัวร์ญี่ปุ่น ST_KIRORO LOVER'S SANCTUARY ตามรอยหนังแฟนเดย์ เเฟนกันเเค่วันเดียว
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 1 - 6 ธ.ค. 59
ราคา 61,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น ชมความสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีกับเส้นทางสวยงาม ณ “บันไดอะซุมะ เลคไลน์” ตื่นตาไปกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” เพลิดเพลินและสนุกกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน
ทัวร์ญี่ปุ่น JG_NIKKO SENDAI AUTUMN NO.2
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 5 - 10 พ.ย. 59
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 17°c Tokyo,Japan

Mostly Sunny
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.3340 0.3385
USD 34.38 34.73
EUR 37.85 38.20
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class