CHOOSE CITYPROGRAM TOUR
ไฮไลท์ : เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ | หุบเขานรกจิโกกุดานิ | ฟาร์มหมีสีน้ำตาล โมอายแห่งฮอกไกโด | นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ | แช่น้ำแร่ธรรมชาติ 2 คืน บุฟเฟ่ต์เมนูปู 3 ชนิด | พัก KIRORO RESORT
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO OTARU KIRORO RESORT 6วัน 4คืน (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 1 - 21 เม.ย. 63
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ I ทาคายาม่า I ย่านเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ I แช่ออนเซ็นทาคายาม่า I ตลาดเช้าทาคายาม่า I นาโกย่า I วัดโอสุคันนอน I ย่านร้านค้าโอสุ I มิเอะ I เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO I แช่ออนเซ็นมิเอะ I เกียวโต I วัดคิโยมิสึ I ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ I โอซาก้า I ร้านขายของฝาก I ช้อปปิ้งชินไซบาชิ I อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งเมืองโอซาก้า Iชมซากุระด้านนอกปราสาทโอซาก้า I ริงค์กุพรีเมียม เอาท์เล็ท I ห้างอิออน มอลล์
ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA OSAKA CHERRY BLOSSOM 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 26 มี.ค. 63 - 18 เม.ย. 63
ราคา 57,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ และโอไดบะ อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ไฟไหม้ 5 (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 6 ม.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
ราคา 18,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ** นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ “วัดคิโยมิสึ” พร้อมดื่มน้ำสามสายเสริมมงคลชีวิต ** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” ที่ใจกลางกรุงโตเกียว ณ สวนอุเอะโนะ ** นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำขนาด 5.5 ซม. ณ “วัดอาซากุสะ” แห่งกรุงโตเกียว ** ช้อปปิ้ง 2 ย่านดังแห่งญี่ปุ่น “ย่านชินไซบาชิ แห่งเมืองโอซาก้า + ย่านชินจูกุ แห่งเมืองโตเกียว” ** ชม “ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ” ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเรื่องของเสาโทริอิที่มีอยู่กว่าหนึ่งพันเสา ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน
ทัวร์ญี่ปุ่น MAO MAO SAKURA JL เหมา เหมา..โอซาก้า-อาราชิยาม่า-ฟูจิ-โตเกียว 6D3N (JL)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 27 มี.ค. 63 - 8 เม.ย. 63
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชม “โทมิตะฟาร์ม” สัมผัสความงดงาม และอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ท่ามกลางทุ่งดอกไม้นานาชนิด รวมถึงชมเนินทุ่งดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันสดใสสุดสวยดุจดั่งภาพวาด ณ “เนินสี่ฤดู” และสัมผัสธรรมชาติด้วยการ “นั่งรถไฟโนโรโกะ” ชมความงามของดอกไม้นานาพรรณ สุดแสนโรแมนติก ซื้อของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด “ช็อคโกแลตอิชิยะ” สัมผัสอากาศที่ “หุบเขาจิโกคุดานิ” ณ เมือง โนโบริเบทสึ ทัวร์คุณภาพบริการน้ำดื่มญี่ปุ่น...ราคารวม VAT แล้วเรียบร้อย
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.2 6D4N (XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 4 - 9 ก.ค. 63
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชม “โทมิตะฟาร์ม” สัมผัสความงดงาม และอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ท่ามกลางทุ่งดอกไม้นานาชนิด รวมถึงชมเนินทุ่งดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันสดใสสุดสวยดุจดั่งภาพวาด ณ “เนินสี่ฤดู” และสัมผัสธรรมชาติด้วยการ “นั่งรถไฟโนโรโกะ” ชมความงามของดอกไม้นานาพรรณ สุดแสนโรแมนติก ซื้อของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด “ช็อคโกแลตอิชิยะ” ทัวร์คุณภาพบริการน้ำดื่มญี่ปุ่น...ราคารวม VAT แล้วเรียบร้อย
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.1 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 15 - 19 ก.ค. 63
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เมืองนิกโก้ I สะพานชินเคียว I ศาลเจ้าโทโชกุ I ศาลเจ้าฟูระคะ I เมืองฟุกุชิมะ I ชมซากุระ ณ แม่น้ำคันนงจิ I หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ I พิพิธภัณฑ์โคเคชิ I เมืองเซ็นได I ดิงตี้ฟรี I ท่าเรือชิโกมะ I ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ I วัดโกไดโดะ I วัดซูอิกันจิ I วัดเอนสึอิน I ชมฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ I เมืองเซ็นได I ซากปราสาทเซ็นได I อิสระช๊อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวภายในเมืองเซ็นไดตามอัธยาศัย I หมู่บ้านโออุจิจูคุ I เมืองยูโนะคามิออนเซ็น I ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนะคามิ I หน้าผาโทโนะเฮทสึริ I เมืองไอสุ I ปราสาทสึรุงะ( ด้านนอก ) I ทะเลสาบอินะวะชิโระ
ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 6D4N ซุปตาร์ ซากุระ ฟรีเดย์ (เหมาลำ 14)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 25 มี.ค. 63 - 20 เม.ย. 63
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : พิเศษ!! จุดชมซากุระ 3 จุดชื่อดังแห่งภูมิภาคโทโฮขุ ไฮไลท์!! ชมทิวแถวต้นซากุระพันต้น ณ ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ ปราสาทสึรุงะ เมืองไอสึวาคามัตสึ ชมซากุระ ณ ริมแม่น้ำคันนงจิ แห่งเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ เยือนบึงห้าสี ณ ทะเลสาบโกชิคินุมะ ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA SENDAI GINZAN 6D4N ซุปตาร์ ซากุระสีชมพู (เหมาลำ 15) (XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 25 มี.ค. 63 - 20 เม.ย. 63
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ไฮไลท์!! ชมซากุระ ณ หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ เยือนหมู่บ้านกินซัง ออนเซ็น หมู่บ้านชนบทท่ามกลางหุบเขา ล่องเรือชมหุบเขา เกบิเค เยือนมรดกโลกวันจูซนจิ แต่งชุดขุนนางโบราณ ย้อนสู่ยุคเฮอัน ณ หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA SENDAI GINZAN 6D4N ซุปตาร์ ซากุระ ซามูไร (เหมาลำ 13) (XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 25 มี.ค. 63 - 20 เม.ย. 63
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สนามบินชิโตเสะ I สนามบินชิโตเสะ I เมืองบิเอะ I น้ำตกชิโรฮิเงะ I สระน้ำสีฟ้า (Blue Pond) I เส้นทางสาย PATCHWORK I น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ I ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) I สวนทิวลิป คามิยุเบ็ทสึ I พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาว่า I อิออนมอล์ I อาซาฮิคาว่า I พิพิธภัณฑ์ โอะโตโกยาม่าสาเก I สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า I เมืองโอตารุ I คลองโอตารุ I พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี I เมืองซัปโปโร I ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ I โรงงานช็อกโกแลต I ศาลเจ้าฮอกไกโด I อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า I สวนโอโดริ I หอนาฬิกาโบราณ I พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร I มิตซุยเอ้าท์เล็ต
ทัวร์ญี่ปุ่น COLORFUL HOKKAIDO 6วัน4คืน (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 26 - 31 พ.ค. 63
ราคา 43,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวอุทยานซอรัคซาน สักการะพระใหญ่วัดชินฮึงซา สุดมันส์สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สัมผัสบรรยากาศเทศกาลดอกซากุระ ณ โซลฟอร์เรส แวะถ่ายรูปสุดชิคสวนศิลปะอันยาง
ทัวร์เกาหลี โซล ซอรัค [เลทส์โก โรแมนติกซอรัค] 5 วัน 3 คืน (TG)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 1 - 15 เม.ย. 63
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยว 2 เมือง เเทกู ปูซาน จุใจ ไฮไลต์ครบ เที่ยวสบาย ไม่ต้องลา บินดี พัก 4 ดาว วัดดงฮวาซา,ชมซากุระ ณ ภูเขาพัลกงซาน (ขึ้นเคเบิ้ลคาร์),สวนสนุก E-world, 83 Tower,ถนนดงซองโน, หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน,สะพานเดินทะเล Sky Walkway,สวนริมทะเล แทจงแด,หมู่เกาะออยุคโด,โบสถ์ Jukseong,Lotte Premium Outlet,วัดแฮดง ยงกุงซา,หาดแฮอึนแด,สะพานกวางอันแดเคียว,ปูซานทาวเวอร์,ย่านนัมโพดง,ซุปเปอร์มาร์เก็ต บุลโกกิ,ทัคคัลบี,หมูย่าง,จิมดัก,BBQ BUFFET,ชาบู ชาบู
ทัวร์เกาหลี HI KOREA EXCLUSIVE SONGKRAN IN DAEGU X BUSAN 5 วัน 3 คืน (KE)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (KE)
เดินทาง วันที่ 10 - 15 เม.ย. 63
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 12°c Tokyo,Japan

Mostly Sunny
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.277 0.279
USD 29.98 30.32
EUR 33.45 33.70
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class