เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@hijapan

Travel License : 11/06302

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น TOHOKU AUTUMNLAND 7วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOHOKU AUTUMNLAND 7วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOHOKU AUTUMNLAND 7วัน 4คืน (TG)

เที่ยวญี่ปุ่น TOHOKU AUTUMNLAND 7วัน 4คืน วัดนาริตะซัน+ถนนนาริตะโอโมเตะซันโดะ พระพุทธรูปอุชิคุ ไดบุทสึ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค (โคเชีย+คอสมอส) หุบเขานารูโกะ+สะพานโอฟุคาซาว่า ล่องเรือเกบิเคชมใบไม้เปลี่ยนสี น้ำตกอากิอุ หมู่บ้านกินซันออนเซ็น ต้นแปะก๊วย ณ อาซูมะสปอร์ตปาร์ค ทะเลสาบโกะชิคินุมะ เก็บผลไม้ตามฤดูกาล หมู่บ้านโออุจิ จูกุ โตรกผาโทโน เฮทสึริ นั่งกระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ ช็อปปิ้งย่านอิจิบันโจ+ย่านชินจูกุ บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่นไม่อั้น+ออนเซ็น

รหัสทัวร์

JP_TG00652

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

23 ต.ค. 67 - 06 พ.ย. 67

จำนวนวัน

7วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

59,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

59,900฿

23-29

59,900฿

25-31

พ.ย. 67

59,900฿

06-12

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

23 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

59,900

57,900

55,900

10,000

-

41,900

32

25 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

59,900

57,900

55,900

10,000

-

41,900

32

06 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67

59,900

57,900

55,900

10,000

-

41,900

32

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ

Day : 2

วัดนาริตะซัน+ถนนนาริตะ โอโมเตะซันโดะ-เมืองอิบารากิ - พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ-สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค(โคเชีย+คอสมอส)

Day : 3

หุบเขานารูโกะ+สะพานโอฟุคาซาว่า - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ-เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ - ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต

Day : 4

น้ำตกอากิอุ - หมู่บ้านกินซันออนเซ็น - ชมต้นแปะก๊วย 116 ต้น ณ อาซูมะ สปอร์ต ปาร์ค

Day : 5

ทะเลสาบโกะชิคินุมะ - สวนผลไม้ตามฤดูกาล - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - ออนเซ็น

Day : 6

เมืองนิกโก้ - เส้นทางอิโระฮะซากะ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ+น้ำตกเคงอน+ทะเลสาบซูเซนจิ - สะพานชินเคียว - เมืองโตเกียว - ย่านชินจูกุ(แมว 3มิติ)

Day : 7

สนามบินฮาเนดะ - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง