เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@hijapan

Travel License : 11/06302

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPINESSTOHOKU DELUXE 8วัน 7คืน (JL)

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPINESSTOHOKU DELUXE 8วัน 7คืน (JL)

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPINESSTOHOKU DELUXE 8วัน 7คืน (JL)

เที่ยวญี่ปุ่น HAPPINESSTOHOKU DELUXE 8วัน 7คืน ปราสาทฮิโรซากิ (ด้านใน) สวนฮิโรซากิ อาโอโมริ พิพิธภัณฑ์เทศกาลเนบูตะ A Factory ตลาดปลาฟูรุคาวะ กระเช้าไฟฟ้าฮักโกดะ โทวาดะ ศูนย์ศิลปะโทวาดะ นั่งรถบัสเปิดประทุนชมใบไม้เปลี่ยนสี (ลำธารโออิระเซะ) อิวาเตะ โมริโอกะ ศาลเจ้าโมริโอกะ ฮาจิมังกุ สวนแอ๊ปเปิ้ล วัดชูซนจิ การล่องเรือเกบิเค ยามากะตะ กินซังออนเซ็น ย่านชิบะมาตะ วัดชิบะมะตะ ไทชะคุเต็น

รหัสทัวร์

JP_JL00239

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

30 ต.ค. 67 - 06 พ.ย. 67

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

142,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Japan Airlines

ต.ค. 67

142,900฿

30-06พ.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

30 ต.ค. 67 - 06 พ.ย. 67

142,900

139,900

121,900

48,900

-

121,900

16

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ – โรงแรม - ออนเซ็น

Day : 2

โตเกียว – สนามบินฮาเนดะ – ท่าอากาศยานอาโอโมริ - ปราสาทฮิโรซากิ (ด้านใน) สวนฮิโรซากิ

Day : 3

อาโอโมริ - พิพิธภัณฑ์เทศกาลเนบูตะ - A – Factory – ตลาดปลาฟูรุคาวะ – กระเช้าไฟฟ้าฮักโกดะ ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**

Day : 4

โทวาดะ - ศูนย์ศิลปะโทวาดะ – โรงแรม – นั่งรถบัสเปิดประทุนชมใบไม้เปลี่ยนสี (ลำธารโออิระเซะ) - ออนเซ็น

Day : 5

อิวาเตะ - โมริโอกะ - ศาลเจ้าโมริโอกะ ฮาจิมังกุ – สวนแอ๊ปเปิ้ล – ออนเซ็น

Day : 6

อิวาเตะ - วัดชูซนจิ – การล่องเรือเกบิเค – ยามากะตะ – กินซังออนเซ็น - ออนเซ็น

Day : 7

เซ็นได - นั่งรถไฟชินคันเซ็น (เซ็นได-โตเกียว) - ย่านชินจูกุ

Day : 8

โตเกียว - ย่านชิบะมาตะ -วัดชิบะมะตะ ไทชะคุเต็น - ห้างอิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง