เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@hijapan

Travel License : 11/06302

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น เรียล เรียล โตเกียว ที่สุดแห่งใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น เรียล เรียล โตเกียว ที่สุดแห่งใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น เรียล เรียล โตเกียว ที่สุดแห่งใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 4คืน (TG)

เที่ยวญี่ปุ่น เรียล เรียล โตเกียว ที่สุดแห่งใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 4คืน ปราสาทมัตสึโมโต้ ถนนนาคามาชิ อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ โออิชิพาร์ค ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ Hakuba Mountain Harbor ปราสาทมัตสึโมโต้ ตลาดเช้าทาคายาม่า ถนนซันมาจิซูจิ อุโมงค์เมเปิ้ล กระเช้า 2 ชั้น ชินโฮทากะ วัดเซ็นโคจิ วัดเซ็นโซจิ ถนนนากามิเสะ ย่านชิบะมาตะ เก็บแอปเปิ้ลแบบบุฟเฟ่ต์ โออิเดะพาร์ค

รหัสทัวร์

JP_TG00626

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

17 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

59,919บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

59,919฿

17-22

59,919฿

24-29

59,919฿

25-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

59,919

59,919

59,919

12,900

10,900

-

30

24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

59,919

59,919

59,919

12,900

10,900

-

30

25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

59,919

59,919

59,919

12,900

10,900

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาตินาริตะ

Day : 2

สนามบินนานาชาตินาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซนโซจิ-ถนนนากามิเสะ-เมืองยามานะชิ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ สวนโออิชิ พาร์ค-อุโมงค์เมเปิ้ล

Day : 3

เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-เมืองมัตสึโมโต้-เก็บแอปเปิ้ลแบบบุฟเฟ่ต์-ขึ้นกระเช้า 2 ชั้น Shinhotaka ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี-เมืองทาคายาม่า

Day : 4

ตลาดเช้าทาคายาม่า-วัดฮิดะ โคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-สะพานกัปปะ-เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-เมืองนากาโน่-ฮาคุบะ

Day : 5

สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์-จุดชมวิว Hakuba Mountain Harbor-The City Bakery-Yo Hoo! Swing-โออิเดะพาร์ค-เมืองนากาโน่-วัดเซ็นโคจิ-ถนนนากามิเสะ-เมืองคาวาโกเอะ-ถนนคุราสึคุริ-หอระฆังเวลา โทคิโนะคาเนะ-ตรอกโบราณคาชิยะโยโคโช-เมืองนาริตะ

Day : 6

กรุงโตเกียว-ย่านชิบะมาตะ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-ถ่ายรูป CAT 3D-สนามบินนานาชาตินาริตะ-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 94 ครั้ง