เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@hijapan

Travel License : 11/06302

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น Japan Classic TOKYO FUJI 5วัน 3คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น Japan Classic TOKYO FUJI 5วัน 3คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น Japan Classic TOKYO FUJI 5วัน 3คืน (XJ)

เที่ยวญี่ปุ่น Japan Classic TOKYO FUJI 5วัน 3คืน ล่องเรือโจรสลัดชมวิวทะเลสาบอาชิ เที่ยวหุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่โออิชิปาร์ค เช็คอินหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก ขอพรวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้ง Gotemba Outlet

รหัสทัวร์

JP_XJ00865

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

05 ก.ย. 67 - 30 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

26,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia X

ก.ย. 67

26,888฿

05-09

27,888฿

11-15

27,888฿

13-17

28,888฿

19-23

26,888฿

21-25

26,888฿

26-30

27,888฿

28-02ต.ค.

ต.ค. 67

29,888฿

04-08

29,888฿

06-10

29,888฿

08-12

30,888฿

12-16

28,888฿

14-18

29,888฿

16-20

30,888฿

18-22

29,888฿

20-24

28,888฿

22-26

28,888฿

24-28

29,888฿

30-03พ.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

26,888

26,888

26,888

6,500

6,000

-

34

11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

27,888

27,888

27,888

6,500

6,000

-

34

13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

27,888

27,888

27,888

6,500

6,000

-

34

19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

28,888

28,888

28,888

6,500

6,000

-

34

21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

26,888

26,888

26,888

6,500

6,000

-

34

26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

26,888

26,888

26,888

6,500

6,000

-

34

28 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67

27,888

27,888

27,888

6,500

6,000

-

34

04 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67

29,888

29,888

29,888

6,500

6,000

-

34

06 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67

29,888

29,888

29,888

6,500

6,000

-

34

08 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67

29,888

29,888

29,888

6,500

6,000

-

34

12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

30,888

30,888

30,888

6,500

6,000

-

34

14 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

28,888

28,888

28,888

6,500

6,000

-

34

16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

29,888

29,888

29,888

6,500

6,000

-

34

18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

30,888

30,888

30,888

6,500

6,000

-

34

20 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

29,888

29,888

29,888

6,500

6,000

-

34

22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

28,888

28,888

28,888

6,500

6,000

-

34

24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

28,888

28,888

28,888

6,500

6,000

-

34

30 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67

29,888

29,888

29,888

6,500

6,000

-

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - เมืองฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – พักฟูจิออนเซ็น

Day : 3

หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - สวนโออิชิปาร์ค - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียว – วัดอาซากุสะ

Day : 4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หนึ่งวันเต็ม!

Day : 5

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 172 ครั้ง