เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@hijapan

Travel License : 11/06302

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO KAMIKOCHI HAKUBA FUJI TOKYO ซุปตาร์ เข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสี คามิโคจิ & ฮาคุบะ 6วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO KAMIKOCHI HAKUBA FUJI TOKYO ซุปตาร์ เข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสี คามิโคจิ & ฮาคุบะ 6วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO KAMIKOCHI HAKUBA FUJI TOKYO ซุปตาร์ เข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสี คามิโคจิ & ฮาคุบะ 6วัน 4คืน (TG)

เที่ยวญี่ปุ่น OSAKA KYOTO KAMIKOCHI HAKUBA FUJI TOKYO ซุปตาร์ เข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสี คามิโคจิ & ฮาคุบะ 6วัน 4คืน ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะโนะ ซาโตะ คามิโคจิ สะพานกัปปะ ปราสาทมัตสึโมโตะ (ด้านนอก) ฮาคุบะ HAKUBA IWATAKE MOUNTAIN RESORT (กอนโดล่า ลิฟท์) พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ สวนสาธารณะโออิชิ ศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเกน ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ วัดนาริตะซัน ถนนโอโมเตะซังโดะ ย่านโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้

รหัสทัวร์

JP_TG00598

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

16 ต.ค. 67 - 06 พ.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

55,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

55,888฿

16-21

55,888฿

20-25

55,888฿

24-29

55,888฿

28-02พ.ย.

55,888฿

31-05พ.ย.

พ.ย. 67

55,888฿

01-06

55,888฿

05-10

55,888฿

06-11

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

55,888

55,888

-

9,000

9,000

-

30

20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

55,888

55,888

-

9,000

9,000

-

30

24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

55,888

55,888

-

9,000

9,000

-

30

28 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67

55,888

55,888

-

9,000

9,000

-

30

31 ต.ค. 67 - 05 พ.ย. 67

55,888

55,888

-

9,000

9,000

-

30

01 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67

55,888

55,888

-

9,000

9,000

-

30

05 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

55,888

55,888

-

9,000

9,000

-

30

06 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67

55,888

55,888

-

9,000

9,000

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - โอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - นาโกย่า - เทศกาลไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ

Day : 3

เมืองทาคายาม่า - ถนนซันมาจิซูจิ - จังหวัดนากาโน่ - คามิโคจิ - เมืองมัตสึโมโตะ - ปราสาทมัตสึโมโตะ

Day : 4

ฮาคุบะ อิวาตาเกะ เมาน์เท่น รีสอร์ท - จังหวัดยามานาชิ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - สวนโออิชิ ปาร์ค

Day : 5

ศาลเจ้าคิตะกุจิ ฮองกุ ฟูจิ เซ็นเก็น - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ชินจุกุ - เมืองนาริตะ

Day : 6

วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - ถนนช้อปปิ้ง โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ย่านโอไดบะ และไดเวอร์ซิตี้ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 204 ครั้ง