เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@hijapan

Travel License : 11/06302

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC ALPS KAMIKOCHI SWITZERLAND OF JAPAN 6วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC ALPS KAMIKOCHI SWITZERLAND OF JAPAN 6วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC ALPS KAMIKOCHI SWITZERLAND OF JAPAN 6วัน 4คืน (TG)

เที่ยวญี่ปุ่น ROMANTIC ALPS KAMIKOCHI SWITZERLAND OF JAPAN 6วัน 4คืน นาโกย่า กิฟุ โทยาม่า นากาโน่ ฟูจิ โตเกียว ชมใบไม้เปลี่ยนสีญี่ปุ่นในเส้นทางธรรมชาติสุดตระการตา เจแปนแอลป์ "เทยามะคุโรเบะ" และ "คามิโคจิ"

รหัสทัวร์

JP_TG00699

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

95,000บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

95,000฿

19-24

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

95,000

90,000

83,000

19,900

-

-

17

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ

Day : 2

ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร (นาโกย่า) - บริการข้าวปั้นห่อสาหร่าย “โอนิงิริ” รองท้อง หนึ่งในวัฒนธรรมการทานอาหารแบบชาวญี่ปุ่น พร้อมชาเขียวสตาร์บัคส์ - เดินเล่นย่านเมืองเก่าอุดะสึ - เมืองทาคายาม่า - Takayama Crafts Experience Center - สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ (การทำกระต่ายนำโชค) - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น

Day : 3

ทาคายาม่า - โทยาม่า - สถานีทาเทยาม่า (จุดเริ่มต้นเส้นทางสายโรแมนติค) - เทือกเขาเจแปนแอลป์ - สถานีโอกิซาว่า (จุดสิ้นสุดเส้นทางสายโรแมนติค) - เมืองมัตสึโมโต้

Day : 4

มัตสึโมโต้ - สวิตเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่นเส้นทางคามิโคจิ - กิจกรรมเก็บแอปเปิ้ลจากสวน - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - อิสระช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า ฟอเรสต์มอลล์ ฟูจิคาวากุจิโกะ

Day : 5

ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - วัดไทเซคิจิ - เมืองนุมะสึ - ตลาดปลานุมะสึ - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อิ่มอร่อยกับเมนูอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างรายการทีวีแชมป์เปี้ยน พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น

Day : 6

โตเกียว - เมืองนาริตะ (จังหวัดชิบะ) - อิสระช้อปปิ้งชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง