เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@hijapan

Travel License : 11/06302

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น SHIRAKAWAGO KAMIKOCHI TOKYO 7วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น SHIRAKAWAGO KAMIKOCHI TOKYO 7วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น SHIRAKAWAGO KAMIKOCHI TOKYO 7วัน 4คืน (TG)

เที่ยวญี่ปุ่น SHIRAKAWAGO KAMIKOCHI TOKYO 7วัน 4คืน คามิโคจิ สวรรค์บนดินแห่งเทือกเขาแอลป์ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า ปราสาทมัสซึโมโต้ ถนนคนเดินนาวาเตะ(ถนนกบ) ทะเลสาบคาวากุจิโกะ ชมภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ วัดอาซากุสะ วิวโตเกียวสกายทรี ตลาดปลาน้องใหม่ “ตลาดปลาโทโยซุ อิออนมอลล์ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พักออนเซ็น 2 คืน พักโตเกียว 2 คืน บินเข้านาโกย่า-ออกโตเกียว อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม

รหัสทัวร์

JP_TG00693

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

09 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

จำนวนวัน

7วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

57,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

57,900฿

09-15

59,900฿

16-22

59,900฿

17-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

09 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

57,900

57,900

54,900

12,900

10,500

42,900

31

16 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

59,900

59,900

56,900

12,900

10,500

44,900

31

17 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

59,900

59,900

56,900

12,900

10,500

44,900

31

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - นาโกย่า(สนามบินซูบุเซ็นแทร์)

Day : 2

นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า – เมืองเก่าทาคายาม่า – สะพานนากะบาชิ - ผ่านชมทาคายาม่า จินยะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

Day : 3

เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – สะพานคัปปาบาชิ – ปราสาทมัสซึโมโต้ (ด้านนอก) – ถนนคนเดินนาวาเตะ(ถนนกบ) - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – ขาปูยักษ์

Day : 4

ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) – กิจกรรมชงชา – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - โตเกียว – ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ

Day : 5

อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ)

Day : 6

วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ – ตลาดปลาโทโยสุ - อิออนมอลล์ - สนามบินฮาเนดะ

Day : 7

โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง