เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@hijapan

Travel License : 11/06302

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ พุ่มดอกโคเชีย ความงดงามในฤดูใบไม้ร่วง 5วัน 3คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ พุ่มดอกโคเชีย ความงดงามในฤดูใบไม้ร่วง 5วัน 3คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ พุ่มดอกโคเชีย ความงดงามในฤดูใบไม้ร่วง 5วัน 3คืน (XJ)

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ พุ่มดอกโคเชีย ความงดงามในฤดูใบไม้ร่วง 5วัน 3คืน ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง ถนนโคมาจิโดริ พระใหญ่ไดบุทสึ คามาคุระ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล ชมแมวยักษ์ 3 มิติ สวนฮิตาชิ ซีไซด์(พุ่มดอกโคเชีย) ตลาดปลาโออาไร ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ เสาโทริแห่งคามิอิโซะ อิออน มอลล์ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ออนเซ็น + ขาปูยักษ์

รหัสทัวร์

JP_XJ00862

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

01 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

28,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia X

ต.ค. 67

28,888฿

01-05

35,888฿

07-11

35,888฿

08-12

35,888฿

09-13

35,888฿

10-14

35,888฿

11-15

35,888฿

12-16

35,888฿

13-17

35,888฿

14-18

35,888฿

15-19

35,888฿

16-20

35,888฿

17-21

35,888฿

18-22

35,888฿

19-23

35,888฿

20-24

35,888฿

21-25

36,888฿

23-27

36,888฿

24-28

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

01 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 67

28,888

28,888

28,888

8,000

6,000

-

34

07 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

08 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

13 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

14 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

20 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

21 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

36,888

36,888

36,888

8,000

6,000

-

34

24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

36,888

36,888

36,888

8,000

6,000

-

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุววณภูมิ ประเทศไทย

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - คามาคุระ - ศาลเจ้าสีรุงะโอะกะฮะจิมัง - ย่านเมืองเก่าคามาคูระ หรือ โคมาจิโดริ - พระพุทธรูปใหญ่คามาคุระ - จังหวัดยามานาชิ - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค

Day : 3

ภูเขาไฟฟูจิ (จุดชมวิวชั้น 5) - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - โตเกียว - ชินจุกุ - เมืองนาริตะ

Day : 4

จังหวัดอิบารากิ - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ - ตลาดปลาโออาไร - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่งคามิอิโซะ - เมืองนาริตะ - อิออน มอลล์ นาริตะ

Day : 5

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - สนามบินสุววณภูมิ ประเทศไทย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 221 ครั้ง