เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@hijapan

Travel License : 11/06302

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น FIREWORK FESTIVAL AKITA AOMORI TOKYO 7วัน 4คืน (JL)

ทัวร์ญี่ปุ่น FIREWORK FESTIVAL AKITA AOMORI TOKYO 7วัน 4คืน (JL)

ทัวร์ญี่ปุ่น FIREWORK FESTIVAL AKITA AOMORI TOKYO 7วัน 4คืน (JL)

เที่ยวญี่ปุ่น FIREWORK FESTIVAL AKITA AOMORI TOKYO 7วัน 4คืน เทศกาลดอกไม้ไฟ นั่งรถไฟยุริโคเก็น พิพิธภัณฑ์เนบูตะ หมู่บ้านซามูโร หุบเขาโอยาสุเคียว สำธารโออิราเสะ ชมหินก็อตซิลาร็อค การแสดงนามาฮาเกะ ทะเลสาบทาซาวะ รูปปั้นทัตสุโกะ

รหัสทัวร์

JP_JL00226

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

02 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67

จำนวนวัน

7วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

69,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Japan Airlines

ต.ค. 67

69,900฿

02-08

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

02 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67

69,900

69,900

61,900

7,900

9,900

45,900

10

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินฮาเนดะ-สนามบินอาโอโมริ-ตลาดปลาฟุรุคาวะ-พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ-แช่น้ำแร่

Day : 3

เดินเล่นชมลำธารโออิราเสะ-ล่องเรือทะเลสาบโทวาดะ-อะคิตะ-ชมหินก็อตซิลาร็อค-ชมการแสดงนามาฮาเกะ-แช่น้ำแร่

Day : 4

พิพิธภัณฑ์นามาฮาเกะ-หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะดาเตะ-เทศกาลดอกไม้ไฟอะคิตะ (AKITA FIRE WORK)-แช่น้ำแร่

Day : 5

ทะเลสาบทาซาวะ-รูปปั้นทัตสุโกะ-ศาลเจ้าโกซะโนะอิชิ-รถไฟยุริโคเก็น- หุบเขาโอยาสุเคียว-แช่น้ำแร่

Day : 6

สนามบินอะคิตะ-สนามบินฮาเนดะ-เมืองโตเกียว-วัดโกโทคุจิ(วัดแมว)-ช้อปปิ้งย่านชิบุยะ-ไดเวอร์ซิตี้(กันดั้ม)-สนามบินฮาเนดะ

Day : 7

สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 68 ครั้ง