เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@hijapan

Travel License : 11/06302

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN YAMAGUCHI SHIKOKU AUTUMN 7วัน 5คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN YAMAGUCHI SHIKOKU AUTUMN 7วัน 5คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN YAMAGUCHI SHIKOKU AUTUMN 7วัน 5คืน (TG)

เที่ยวญี่ปุ่น UNSEEN YAMAGUCHI SHIKOKU AUTUMN 7วัน 5คืน นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิม่า ชมใบไม้เปลี่ยนสี สวนโมมิจิดานิ อนุสรณ์สถานสันติภาพฮิโรชิมะ ถนนโดโงะ ไฮคาระ หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ อิออน มอลล์ ริงกุ เซ็นนัน ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

รหัสทัวร์

JP_TG00611

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

11 ต.ค. 67 - 29 พ.ย. 67

จำนวนวัน

7วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

67,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

69,900฿

11-17

69,900฿

18-24

พ.ย. 67

69,900฿

15-21

67,900฿

29-05ธ.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

11 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

69,900

69,900

66,900

14,900

10,500

54,900

31

18 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

69,900

69,900

66,900

14,900

10,500

54,900

31

15 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67

69,900

69,900

66,900

14,900

10,500

54,900

31

29 พ.ย. 67 - 05 ธ.ค. 67

67,900

67,900

64,900

14,900

10,500

52,900

31

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Day : 2

คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – ปราสาทโคคุระ – ศาลเจ้าโมโตโนะซุมิ อินาริ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

Day : 3

สะพานคินไตเคียว – นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิม่า – ชมใบไม้เปลี่ยนสี สวนโมมิจิดานิ – ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ – ฮิโรชิมะ

Day : 4

อนุสรณ์สถานสันติภาพฮิโรชิมะ – ผ่านชมสะพานทาทาระ - เกาะชิโกกุ – ถนนโดโงะ ไฮคาระ – หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ – ออนเซ็น 300ปี โดโงะ ออนเซ็น – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

Day : 5

กิจกรรมนั่งกระเช้าหรือนั่งเก้าอี้เลื่อนขึ้นชมปราสาทมัตสึยาม่า – พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู – ชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ สะพานอิยะโนะคะซึระบะชิ – ศาลเจ้าโคโตฮิระกุ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

Day : 6

จังหวัดคางาวะ – กิจกรรมสวมชุดยูกาตะ เดินชมสวนสวย ณ สวนริทสึริน – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

Day : 7

ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ - อิออน มอลล์ ริงกุ เซ็นนัน - โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 76 ครั้ง