เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@hijapan

Travel License : 11/06302

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น CLASSIC TOHOKU (AOMORI – GEIBIKEI – TOKYO) 7วัน 5คืน (JL)

ทัวร์ญี่ปุ่น CLASSIC TOHOKU (AOMORI – GEIBIKEI – TOKYO) 7วัน 5คืน (JL)

ทัวร์ญี่ปุ่น CLASSIC TOHOKU (AOMORI – GEIBIKEI – TOKYO) 7วัน 5คืน (JL)

เที่ยวญี่ปุ่น CLASSIC TOHOKU (AOMORI – GEIBIKEI – TOKYO) 7วัน 5คืน ชมความอลังการของ “เทศกาล Tanbo Art ศิลปะบนนาข้าว” ใน 1 ปีจะมีการจัดงานแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ร่วมสนุกกับกิจกรรม “ทำพายแอปเปิ้ล” ผลไม้ขึ้นชื่อของอาโอโมริ ชมหุ่นโคมไฟ “พิพิธภัณฑ์เนบุตะวะรัซเซะ” ศิลปะอันงดงามภูมิปัญญาของชาวอาโอโมริ ล่องเรือ “หุบเขาเกบิเคย์” ชมความงามของผาหินติด 1 ใน 100 ของสถานที่ชมวิวที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น พิเศษ!! “Rokkasen” บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง (อัพเกรด) ทานและดื่มไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน

รหัสทัวร์

JP_JL00215

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

23 ก.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

จำนวนวัน

7วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

98,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Japan Airlines

ส.ค. 67

98,900฿

19-25

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

98,900

98,900

83,900

12,900

-

-

16

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ - ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (มหานครโตเกียว) ต่อเครื่องบินภายในประเทศสู่สนามบินอาโอโมริ เที่ยวบิน JL 151

Day : 2

อาโอโมริ - พิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซะ - อิสระช้อปปิ้ง A Factory - ร่วมกิจกรรมทำพายแอปเปิ้ล - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (โดยในห้องอนเซ็นจะใส่ผลแอปเปิ้ลไว้ในอ่างอาบน้ำด้วย)

Day : 3

ฮิรากาว่า - หมู่บ้านอินากะดาเตะ - ชมเทศกาล Tanbo Art ศิลปะบนนาข้าว - เมืองโมริโอกะ (จังหวัดอิวาเตะ) - ชมฟาร์มโคอิไว - ศาลเจ้าโมริโอกะฮาจิมัง - เมืองฮานามากิอนเซ็น - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น

Day : 4

ฮานามากิอนเซ็น - หุบเขาเกบิเคย์ (ล่องเรือชมความงามของผาหินติด 1 ใน 100 ของสถานที่ชมวิวที่สวยที่สุด ของญี่ปุ่น) - วัดชูซนจิ - เมืองเซ็นได - อิสระช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ - สายกินห้ามพลาด!! อิ่มอร่อยกับเมนูเซ็ต ลิ้นวัวย่าง อาหารขึ้นชื่อและมีต้นกำเนิดที่เมืองเซ็นได

Day : 5

เซ็นได - ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า (มรดกโลก) - ศาลเจ้าโกะไดโด - สถานีรถไฟเซ็นได - นั่งรถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็น สู่ สถานีโตเกียว - นั่งขึ้นรถไฟท้องถิ่นเข้าสู่ย่านชินจูกุ - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อิ่มอร่อยกับเมนูอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง จากรายการทีวีแชมป์เปี้ยน พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น

Day : 6

โตเกียว - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (CHECK OUT LATE) - ตลาดปลาซึกิจิ - วัดอาซากุสะ (นมัสการเจ้าแม่กวนอิม) - เมืองคิซาราสึ (จังหวัดชิบะ) - อิสระช้อปปิ้งคิซาราสึ มิตซุย เอาท์เล็ต - สนามบินนานาชาติฮาเนดะ

Day : 7

สนามบินนานาชาติฮาเนดะ - ประเทศไทย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง