เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@hijapan

Travel License : 11/06302

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คุมาโมโตะ เบปปุ ยูฟุอิน 5วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คุมาโมโตะ เบปปุ ยูฟุอิน 5วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คุมาโมโตะ เบปปุ ยูฟุอิน 5วัน 3คืน (VZ)

ชมความงามปราสาทคุมาโมโตะ ขอพรพระนอนนันโซอิน เช็คอินหมู่บ้านยูฟุอิน สุดว้าวกันดั้มพาร์ค พิเศษ ชมชมบ่อทะเลเดือด ยูมิ จิโกกุ บุฟเฟ่ต์ ยากินิคุ สไตล์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์

JP_VZ00123

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

08 พ.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

25,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

27,990฿

18-22

25,990฿

20-24

27,990฿

25-29

ส.ค. 67

25,990฿

22-26

25,990฿

28-01ก.ย.

25,990฿

29-02ก.ย.

ก.ย. 67

25,990฿

05-09

25,990฿

19-23

25,990฿

26-30

ต.ค. 67

27,990฿

03-07

27,990฿

08-12

29,990฿

12-16

29,990฿

17-21

29,990฿

18-22

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

27,990

27,990

27,990

8,500

10,000

19,990

35

22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

25,990

25,990

25,990

8,500

10,000

17,990

35

28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

25,990

25,990

25,990

8,500

10,000

17,990

35

29 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

25,990

25,990

25,990

8,500

10,000

17,990

35

05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

25,990

25,990

25,990

8,500

10,000

17,990

35

19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

25,990

25,990

25,990

8,500

10,000

17,990

35

26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

25,990

25,990

25,990

8,500

10,000

17,990

35

03 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67

27,990

27,990

27,990

8,500

10,000

19,990

35

08 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67

27,990

27,990

27,990

8,500

10,000

19,990

35

12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

29,990

29,990

29,990

8,500

10,000

21,990

35

17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

29,990

29,990

29,990

8,500

10,000

21,990

35

18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

29,990

29,990

29,990

8,500

10,000

21,990

35

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินฟุกุโอกะ - คุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ - ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น - เมืองเบปปุ

Day : 3

บ่อทะเลเดือด - หมู่บ้านยูฟุอิน - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ดิวตี้ฟรี กันดั้มพาร์ค

Day : 4

วัดนันโซอิน - อิสระทุกท่านช้อปปิ้งย่านเทนจิน (ไกด์พาทุกท่านเดินทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่าเดินทาง/ไม่มีรถบัสให้บริการ)

Day : 5

สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 708 ครั้ง