ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น Hi Japan Tour
 

ทัวร์ญี่ปุ่น โทร
ใบอนุญาติ ททท. 11/06302  

ทัวร์ญี่ปุ่น Hi Japan
ทัวร์ญี่ปุ่น
  โปรโมชั่น ...
  พฤษภาคม 57
  มิถุนายน 57
  กรกฏาคม 57
  สิงหาคม 57
  กันยายน 57
  ตุลาคม 57
  พฤศจิกายน 57
  ธันวาคม 57
   
   
  มกราคม 57
  กุมภาพันธ์ 57
  มีนาคม 57
  เมษายน 57
   
   

 

 


ทัวร์ญี่ปุ่น
...

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ

ทัวร์ญี่ปุ่น 


(B) Promotion กุ้ยหลิน 3 ถ้ำ 6 วัน 5 คืน (OX)


** อลังการ 3 ถ้ำดังแห่งมณฑลกวางสี ถ้ำเงิน ถ้ำขลุ่ยอ้อ ถ้ำมงกุฎ**
กุ้ยหลิน-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-เมืองลับแล-ถนนฝรั่ง-หยังซั่ว-ลี่ผู่-ถ้ำเงิน-ล่องแม่น้ำหลีเจียง-
ถ้ำมงกุฎ-ขึ้นเขางวงช้าง-เจดีย์เงินเจดีย์ทอง-หลงเซิ่น-หมู่บ้านจ้วงร้อยปี-
นาขั้นบันไดจิงเชอ-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG-กระเช้าเหยาซาน-
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

** ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก / INFANT ไม่มีที่นั่ง 6,500.-
** นั่ง Business Class ไปกลับ จ่ายเพิ่ม 3,500.-

ขอแจ้งให้ผู้เดินทาง ในวันที่ 2,12 มิ.ย.13 ก.ค.,2,11,21 ส.ค.55
รับทราบว่า

สืบเนื่องมาจากสภาวะน้ำท่วมใหญ่ ปัจจุบันโอเรียนไทย ได้ย้ายมาใช้ท่าอากาศยานสุวรรรณภูมิเป็นการชั่วคราว
เวลาบินปัจจุบัน ของกุ้ยหลิน ที่สนามบินสุวรรรภูมิ
กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน OX 850   08.20 น.-12.00 น.   /  กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ OX 851   13.00 น.-14.30 น.

ถ้าเดือน มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค. สนามบินดอนเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ และโอเรียนไทยสามารถกลับมาให้บริการที่ดอนเมืองได้ เที่ยวบินกุ้ยหลิน ในเดือน มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค. จะเปลี่ยนกลับมาใช้เวลาบินเดิมคือ
เวลาบิน ของกุ้ยหลิน ที่สนามบินดอนเมือง
กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน OX 850  16.30 น.-20.10 น.   /  กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ OX 851   21.00 น.-22.30 น.

หากยังต้องใช้สุวรรณภูมิอยู่ในเดือน มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค. เวลาบินก็ให้ถือตามสุวรรณภูมิเป็นหลัก

 
  กำหนดการเดินทาง วันที่ 2-7 มิ.ย. 21,900.-
    วันที่ 12-17 มิ.ย. 21,900.-
    วันที่ 13-18 ก.ค. 21,900.-
    วันที่ 11-16 ส.ค. 20,900.-
    วันที่ 21-26 ส.ค. 21,900.-
    วันที่ 2-7 ส.ค. 22,900.-

 

     
วันแรก สุวรรณภูมิ-กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน
06.00 (เวลาประมาณ) พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เกาะ.....เคาเตอร์เช็คอินหมายเลข...... สายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลนส์ (OX)  ** ช่วงเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน
08.20 (เวลาประมาณ)       ออกเดินทางไปเมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยเที่ยวบินเหมาลำพิเศษที่ OX 850 ** มีบริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง
12.00

(เวลาประมาณ) เดินทางถึงถึงสนามบินเมืองกุ้ยหลิน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

13.00 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 

นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาเขียวขจี ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW) ของเมืองกุ้ยหลินและขุนเขานับร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงาม ที่รวมกันเป็นหนึ่งจนแยกไม่ออกว่า เมืองอยู่ในหุบเขา หรือ ภูเขาอยู่ในเมือง ท่านที่เป็นคู่รักสามารถอธิฐานคล้องกุญแจคำมั่นสัญญา * แวะเลือกซื้อของดีเมืองจีน “ไข่มุกหนานผู่”

19.00 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  พักที่ GOLDEN DRAGONBALL HOTEL หรือเทียบเท่า   www.glgoldendragonball.com
วันที่สอง กุ้ยหลิน-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-เมืองลับแล-ถนนฝรั่ง
07.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00

ชมเมืองกุ้ยหลิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมณฑลกวางสี ชื่อเมืองกุ้ยหลินมีบันทึกไว้ใน
ประวัติศาสตร์จีนเมื่อ 214 ปีก่อนคริสต์ศักราช ครั้งจิ๋นซีฮ่องเต้มีบัญชาให้ขุดคลองหลิงฉวู่ เชื่อมเส้นทางเคลื่อนทัพส่งเสบียงจากภาคกลางเพื่อเข้าตีดินแดนจีนตอนใต้ กุ้ยหลินมีการก่อชั้นของแผ่นดินหินปูนตามธรรมชาติซึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง กุ้ยหลินจึงมีภูเขาที่มีรูปร่างแปลกตาและมีถ้ำสวยงามมากมาย นำท่านสู่ ถ้ำขลุ่ยอ้อ หรือ หลูตี้เหยียน ถ้ำสวยกะทัดรัดในกุ้ยหลิน เป็นถ้ำเล็กที่ไม่ธรรมดา ตลอดระยะทางเดินที่ลึกเข้าไปภายในถ้ำประมาณ 200 เมตร ตื่นใจไปกับหินงอกหินย้อยที่สมบูรณ์สวยงาม โดยเฉพาะห้องที่สำคัญที่สุดคือ วังบาดาล โดยเคยใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงอาหารค่ำให้กับคณะของสมเด็จพระพี่นางฯ ครั้งเสด็จเยือนกุ้ยหลินเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 ** นำท่านไปชมร้านเครื่องครัว สินค้า OTOP ของกุ้ยหลิน  

13.00 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
  แล้วนำท่านสู่เมืองลับแล “ซื่อไว่เถาเหยียน” สัมผัสวิวสวยกุ้ยหลินในระดับพื้นราบ ชมหมู่บ้านชนชาติส่วนน้อยหลายเผ่าที่ต้อนรับท่านด้วยเหล้าข้าวเหนียวและลูกจ้วงสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรี แล้วเดินทางสู่หยังซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานชมธรรมชาติบริสุทธิ์
19.00

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร *ชวน ชิมปลาแช่เบียร์

 

ที่พัก NEW WEST STREET HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สาม

หยังซั่ว-ลี่ผู่-ถ้ำเงิน-ล่องหลีเจียง (ล่องสั้นปลายน้ำ)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 

เดินทางสู่อำเภอลี่ผู่ อำเภอเล็กๆท่ามกลางแวดล้อมของขุนเขา ถึงลี่ผู่นำท่านไปเที่ยวชม ถ้ำเงิน (SILVER CAVE) ชมหินงอกหินย้อยที่มีลักษณะแตกต่างจากถ้ำอื่นคือมีความแวววาวและสะท้อนแสงเหมือนเกล็ดเพชร (รับประกันความประทับใจ)

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร *ชวน ชิมเผือกคริสตัล

 

นำท่านล่องเรือชมความงามของลำน้ำหลีเจียง (ล่องสั้นปลายน้ำ) ที่ไหลเรื่อยลัดเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อย ชมพูเขารูปร่างแปลกตาที่ดูแตกต่างกันไปตามจินตนาการของผู้เฝ้าชม แล้วอิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อบปิ้งของที่ระลึกที่ถนนฝรั่ง (ถนนข้าวสารจีน)

19.00 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร *ชวน ชิมปลาแช่เบียร์
 

ที่พัก NEW WEST STREET HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สี่ หยังซั่ว-ถ้ำมงกุฎ-ถนนคนเดิน-เจดีย์เงินทอง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  นำชมถ้ำมงกุฏ CROWN CAVE ถ้ำใหม่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลีเจียง ตัวถ้ำมีพื้นที่เชื่อมต่อมาจาก 4 ถ้ำย่อย แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ยาวประมาณ 12 กม. ชั้นล่างสุดจะมีธารน้ำใต้ดินไหลผ่าน ถ้ำมงกุฏมีการผสมผสานระหว่างการเที่ยวธรรมชาติกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำท่านเดินชมหินงอกหินย้อยที่สวยงาม นั่งเรือแจวและนั่งรถไฟเล็กลัดเลาะชมใต้ถ้ำแล้วนำท่านขึ้นลิฟต์ดูวิวมุมสูงภายในถ้ำ แล้วเดินทางกลับกุ้ยหลิน
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

 

นำท่านไปชมร้านยาเป่าซู่ถาง โรงงานผลิตยาทาแก้น้ำร้อนลวก “เป่าฟู่หลิง” ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในนาม “บัวหิมะ” ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้า
อิสระช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึก ที่ถนนคนเดินเท้า “ปู้สิงเจีย” ถนนจงซาน และตลาดใต้ดินกลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย

19.00 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
 

ย่อยอาหาร นำท่านเดินชมสวนสวยริมทะเลสาบซาหู-หลงหู ชมสะพานแก้วคริสตัล ชมเจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง (ไม่ขึ้นเจดีย์)

  พักที่ GOLDEN DRAGONBALL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หมู่บ้านจ้วงร้อยปี-แปลงนาขั้นบันได”จิงเชอ”-กุ้ยหลิน-DREAM LIKE LIJIANG
06.30 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
07.30 เดินทางสู่หลงเซิ่น (ประมาณ 2 ช.ม.) เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของแต่ละชนชาติส่วนน้อย ถึงหลงเซิ่นนำท่านชมวิถีชีวิตและการแสดงพื้นเมืองของชาวจ้วงที่หมู่บ้านจ้วงร้อยปี ชาวจ้วงมีอารยะธรรมและภาษาพูดหลายคำเหมือนภาษาไทย เช่น คำว่า เป็ด ไก่ และการนับเลข เป็นต้น แล้วนำท่านชมแปลงนาขั้นบันได “จิงเชอ” 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (พื้นเมือง)
 

เดินทางกลับกุ้ยหลิน * แวะเลือกซื้อผ้าไหมสินค้า OTOP ของจีน

18.00 รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
 

หลังอาหารนำท่านชมโชว์ DREAM LIKE LI RIVER “ม่งว่านหลีเจียง” เป็นการแสดงพิเศษ ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว แม่น้ำหลีเจียงถูกนำมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเล่าเรื่อง ราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ เช่น ภูเขา ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ แมลง หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ลำน้ำหลีเจียง ม่งว่านหลีเจียงมีการลงทุนสูงในเรื่องการออกแบบเสื้อผ้า ฉาก และแสงสี

  พักที่ GOLDEN DRAGONBALL HOTEL หรือเทียบเท่า      
วันที่หก

กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-สุวรรณภูมิ

07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 

นำชมเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน นำท่านขึ้นบนเขางวงช้าง ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหลีเจียงในตัวเมือง บนเขาเป็นที่ตั้งของเจดีย์ทรงเจกัน ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368-1644) ล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียวขจี บนเจดีย์ประดิษฐานองค์โพธิสัตว์ผู่เสียน ซึ่งชาวกุ้ยหลินศรัทราในความศักดิ์สิทธิ์ ช่วงวันหยุดจึงมีคนมาอธิษฐานขอพรมากมาย

เที่ยง บริการอาหารเที่ยงเป็นชุด MAC DONALD หรือ KFC ระหว่างเดินทางไปสนามบิน
13.00

(เวลาประมาณ) เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ OX 851

14.30

(เวลาประมาณ) กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

   
   
 

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ,หยก,ชา,นวดฝ่าเท้า,ไข่มุก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

กำหนดการเดินทาง

กำหนดเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
นอนร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
นอนร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่าน (มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
นอนร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว


2-7 มิ.ย.


21,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

4,000


12-17 มิ.ย.


21,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

4,000


13-18 ก.ค.


21,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

4,000


11-16 ส.ค.


21,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

4,000


21-26 ส.ค.


20,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

4,000


2-7 ส.ค.


22,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

4,000


INFANT ไม่มีที่นั่ง                                ราคา               6,500         บาท


***บังคับทิปไกด์จีน คนขับรถ 10 หยวน ต่อ ท่าน ต่อ วัน***

ราคาโปรโมชั่น !! ไม่มีราคาเด็ก ไม่แจกกระเป๋า

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 1. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • กระเป๋าเดินทาง
 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เงื่อนไขการจอง 

มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางมาที่  02-542-4259
ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

 

การยกเลิก

 1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป              คืนเงินทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป              เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน                     เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน                 เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทน ในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 

กรณีคณะออกเดินทางได้ 

1.   คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2.   คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)                                                                 
3.   คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
 3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
 4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท
 5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
 6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป
 7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 8. กรณีหนังสือเดินทางของคนต่างชาติ

                       8.1 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ,                              ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
                       8.2 หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)
                       8.3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท


สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 • นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์


  ประกาศ 
            เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้นทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง 


 

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ ที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พัก ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

 

 

 


 
ทัวร์ญี่ปุ่น   ทัวร์ญีปุ่นราคาพิเศษ   เที่ยวญี่ปุ่น   บริษัททัวร์ญี่ปุ่น กับ ไฮ เจแปน