ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาพิเศษ เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น Hi Japan Tour

ทัวร์ญี่ปุ่น โทร
ใบอนุญาติ ททท. 11/06302  

ทัวร์ญี่ปุ่น Hi Japan
ทัวร์ญี่ปุ่น
  โปรโมชั่น แรงๆ
  มกราคม 57
  กุมภาพันธ์ 57
  มีนาคม 57
  เมษายน 57
  พฤษภาคม 57
   
   

 

 


ทัวร์ญี่ปุ่น
...

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ

ทัวร์ญี่ปุ่น 


(B) Promotion กุ้ยหลิน 3 ถ้ำ 6 วัน 5 คืน (OX)


** อลังการ 3 ถ้ำดังแห่งมณฑลกวางสี ถ้ำเงิน ถ้ำขลุ่ยอ้อ ถ้ำมงกุฎ**
กุ้ยหลิน-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-เมืองลับแล-ถนนฝรั่ง-หยังซั่ว-ลี่ผู่-ถ้ำเงิน-ล่องแม่น้ำหลีเจียง-
ถ้ำมงกุฎ-ขึ้นเขางวงช้าง-เจดีย์เงินเจดีย์ทอง-หลงเซิ่น-หมู่บ้านจ้วงร้อยปี-
นาขั้นบันไดจิงเชอ-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG-กระเช้าเหยาซาน-
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

** ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก / INFANT ไม่มีที่นั่ง 6,500.-
** นั่ง Business Class ไปกลับ จ่ายเพิ่ม 3,500.-

ขอแจ้งให้ผู้เดินทาง ในวันที่ 2,12 มิ.ย.13 ก.ค.,2,11,21 ส.ค.55
รับทราบว่า

สืบเนื่องมาจากสภาวะน้ำท่วมใหญ่ ปัจจุบันโอเรียนไทย ได้ย้ายมาใช้ท่าอากาศยานสุวรรรณภูมิเป็นการชั่วคราว
เวลาบินปัจจุบัน ของกุ้ยหลิน ที่สนามบินสุวรรรภูมิ
กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน OX 850   08.20 น.-12.00 น.   /  กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ OX 851   13.00 น.-14.30 น.

ถ้าเดือน มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค. สนามบินดอนเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ และโอเรียนไทยสามารถกลับมาให้บริการที่ดอนเมืองได้ เที่ยวบินกุ้ยหลิน ในเดือน มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค. จะเปลี่ยนกลับมาใช้เวลาบินเดิมคือ
เวลาบิน ของกุ้ยหลิน ที่สนามบินดอนเมือง
กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน OX 850  16.30 น.-20.10 น.   /  กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ OX 851   21.00 น.-22.30 น.

หากยังต้องใช้สุวรรณภูมิอยู่ในเดือน มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค. เวลาบินก็ให้ถือตามสุวรรณภูมิเป็นหลัก

 
  กำหนดการเดินทาง วันที่ 2-7 มิ.ย. 21,900.-
    วันที่ 12-17 มิ.ย. 21,900.-
    วันที่ 13-18 ก.ค. 21,900.-
    วันที่ 11-16 ส.ค. 20,900.-
    วันที่ 21-26 ส.ค. 21,900.-
    วันที่ 2-7 ส.ค. 22,900.-

 

     
วันแรก สุวรรณภูมิ-กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน
06.00 (เวลาประมาณ) พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เกาะ.....เคาเตอร์เช็คอินหมายเลข...... สายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลนส์ (OX)  ** ช่วงเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน
08.20 (เวลาประมาณ)       ออกเดินทางไปเมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยเที่ยวบินเหมาลำพิเศษที่ OX 850 ** มีบริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง
12.00

(เวลาประมาณ) เดินทางถึงถึงสนามบินเมืองกุ้ยหลิน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

13.00 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 

นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาเขียวขจี ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW) ของเมืองกุ้ยหลินและขุนเขานับร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงาม ที่รวมกันเป็นหนึ่งจนแยกไม่ออกว่า เมืองอยู่ในหุบเขา หรือ ภูเขาอยู่ในเมือง ท่านที่เป็นคู่รักสามารถอธิฐานคล้องกุญแจคำมั่นสัญญา * แวะเลือกซื้อของดีเมืองจีน “ไข่มุกหนานผู่”

19.00 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  พักที่ GOLDEN DRAGONBALL HOTEL หรือเทียบเท่า   www.glgoldendragonball.com
วันที่สอง กุ้ยหลิน-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-เมืองลับแล-ถนนฝรั่ง
07.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00

ชมเมืองกุ้ยหลิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมณฑลกวางสี ชื่อเมืองกุ้ยหลินมีบันทึกไว้ใน
ประวัติศาสตร์จีนเมื่อ 214 ปีก่อนคริสต์ศักราช ครั้งจิ๋นซีฮ่องเต้มีบัญชาให้ขุดคลองหลิงฉวู่ เชื่อมเส้นทางเคลื่อนทัพส่งเสบียงจากภาคกลางเพื่อเข้าตีดินแดนจีนตอนใต้ กุ้ยหลินมีการก่อชั้นของแผ่นดินหินปูนตามธรรมชาติซึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง กุ้ยหลินจึงมีภูเขาที่มีรูปร่างแปลกตาและมีถ้ำสวยงามมากมาย นำท่านสู่ ถ้ำขลุ่ยอ้อ หรือ หลูตี้เหยียน ถ้ำสวยกะทัดรัดในกุ้ยหลิน เป็นถ้ำเล็กที่ไม่ธรรมดา ตลอดระยะทางเดินที่ลึกเข้าไปภายในถ้ำประมาณ 200 เมตร ตื่นใจไปกับหินงอกหินย้อยที่สมบูรณ์สวยงาม โดยเฉพาะห้องที่สำคัญที่สุดคือ วังบาดาล โดยเคยใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงอาหารค่ำให้กับคณะของสมเด็จพระพี่นางฯ ครั้งเสด็จเยือนกุ้ยหลินเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 ** นำท่านไปชมร้านเครื่องครัว สินค้า OTOP ของกุ้ยหลิน  

13.00 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
  แล้วนำท่านสู่เมืองลับแล “ซื่อไว่เถาเหยียน” สัมผัสวิวสวยกุ้ยหลินในระดับพื้นราบ ชมหมู่บ้านชนชาติส่วนน้อยหลายเผ่าที่ต้อนรับท่านด้วยเหล้าข้าวเหนียวและลูกจ้วงสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรี แล้วเดินทางสู่หยังซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานชมธรรมชาติบริสุทธิ์
19.00

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร *ชวน ชิมปลาแช่เบียร์

 

ที่พัก NEW WEST STREET HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สาม

หยังซั่ว-ลี่ผู่-ถ้ำเงิน-ล่องหลีเจียง (ล่องสั้นปลายน้ำ)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 

เดินทางสู่อำเภอลี่ผู่ อำเภอเล็กๆท่ามกลางแวดล้อมของขุนเขา ถึงลี่ผู่นำท่านไปเที่ยวชม ถ้ำเงิน (SILVER CAVE) ชมหินงอกหินย้อยที่มีลักษณะแตกต่างจากถ้ำอื่นคือมีความแวววาวและสะท้อนแสงเหมือนเกล็ดเพชร (รับประกันความประทับใจ)

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร *ชวน ชิมเผือกคริสตัล

 

นำท่านล่องเรือชมความงามของลำน้ำหลีเจียง (ล่องสั้นปลายน้ำ) ที่ไหลเรื่อยลัดเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อย ชมพูเขารูปร่างแปลกตาที่ดูแตกต่างกันไปตามจินตนาการของผู้เฝ้าชม แล้วอิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อบปิ้งของที่ระลึกที่ถนนฝรั่ง (ถนนข้าวสารจีน)

19.00 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร *ชวน ชิมปลาแช่เบียร์
 

ที่พัก NEW WEST STREET HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สี่ หยังซั่ว-ถ้ำมงกุฎ-ถนนคนเดิน-เจดีย์เงินทอง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  นำชมถ้ำมงกุฏ CROWN CAVE ถ้ำใหม่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลีเจียง ตัวถ้ำมีพื้นที่เชื่อมต่อมาจาก 4 ถ้ำย่อย แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ยาวประมาณ 12 กม. ชั้นล่างสุดจะมีธารน้ำใต้ดินไหลผ่าน ถ้ำมงกุฏมีการผสมผสานระหว่างการเที่ยวธรรมชาติกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำท่านเดินชมหินงอกหินย้อยที่สวยงาม นั่งเรือแจวและนั่งรถไฟเล็กลัดเลาะชมใต้ถ้ำแล้วนำท่านขึ้นลิฟต์ดูวิวมุมสูงภายในถ้ำ แล้วเดินทางกลับกุ้ยหลิน
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

 

นำท่านไปชมร้านยาเป่าซู่ถาง โรงงานผลิตยาทาแก้น้ำร้อนลวก “เป่าฟู่หลิง” ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในนาม “บัวหิมะ” ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้า
อิสระช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึก ที่ถนนคนเดินเท้า “ปู้สิงเจีย” ถนนจงซาน และตลาดใต้ดินกลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย

19.00 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
 

ย่อยอาหาร นำท่านเดินชมสวนสวยริมทะเลสาบซาหู-หลงหู ชมสะพานแก้วคริสตัล ชมเจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง (ไม่ขึ้นเจดีย์)

  พักที่ GOLDEN DRAGONBALL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หมู่บ้านจ้วงร้อยปี-แปลงนาขั้นบันได”จิงเชอ”-กุ้ยหลิน-DREAM LIKE LIJIANG
06.30 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
07.30 เดินทางสู่หลงเซิ่น (ประมาณ 2 ช.ม.) เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของแต่ละชนชาติส่วนน้อย ถึงหลงเซิ่นนำท่านชมวิถีชีวิตและการแสดงพื้นเมืองของชาวจ้วงที่หมู่บ้านจ้วงร้อยปี ชาวจ้วงมีอารยะธรรมและภาษาพูดหลายคำเหมือนภาษาไทย เช่น คำว่า เป็ด ไก่ และการนับเลข เป็นต้น แล้วนำท่านชมแปลงนาขั้นบันได “จิงเชอ” 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (พื้นเมือง)
 

เดินทางกลับกุ้ยหลิน * แวะเลือกซื้อผ้าไหมสินค้า OTOP ของจีน

18.00 รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
 

หลังอาหารนำท่านชมโชว์ DREAM LIKE LI RIVER “ม่งว่านหลีเจียง” เป็นการแสดงพิเศษ ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว แม่น้ำหลีเจียงถูกนำมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเล่าเรื่อง ราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ เช่น ภูเขา ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ แมลง หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ลำน้ำหลีเจียง ม่งว่านหลีเจียงมีการลงทุนสูงในเรื่องการออกแบบเสื้อผ้า ฉาก และแสงสี

  พักที่ GOLDEN DRAGONBALL HOTEL หรือเทียบเท่า      
วันที่หก

กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-สุวรรณภูมิ

07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 

นำชมเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน นำท่านขึ้นบนเขางวงช้าง ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหลีเจียงในตัวเมือง บนเขาเป็นที่ตั้งของเจดีย์ทรงเจกัน ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368-1644) ล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียวขจี บนเจดีย์ประดิษฐานองค์โพธิสัตว์ผู่เสียน ซึ่งชาวกุ้ยหลินศรัทราในความศักดิ์สิทธิ์ ช่วงวันหยุดจึงมีคนมาอธิษฐานขอพรมากมาย

เที่ยง บริการอาหารเที่ยงเป็นชุด MAC DONALD หรือ KFC ระหว่างเดินทางไปสนามบิน
13.00

(เวลาประมาณ) เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ OX 851

14.30

(เวลาประมาณ) กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

   
   
 

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ,หยก,ชา,นวดฝ่าเท้า,ไข่มุก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

กำหนดการเดินทาง

กำหนดเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
นอนร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
นอนร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่าน (มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
นอนร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว


2-7 มิ.ย.


21,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

4,000


12-17 มิ.ย.


21,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

4,000


13-18 ก.ค.


21,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

4,000


11-16 ส.ค.


21,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

4,000


21-26 ส.ค.


20,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

4,000


2-7 ส.ค.


22,900

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก

4,000


INFANT ไม่มีที่นั่ง                                ราคา               6,500         บาท


***บังคับทิปไกด์จีน คนขับรถ 10 หยวน ต่อ ท่าน ต่อ วัน***

ราคาโปรโมชั่น !! ไม่มีราคาเด็ก ไม่แจกกระเป๋า

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 1. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • กระเป๋าเดินทาง
 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เงื่อนไขการจอง 

มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางมาที่  02-542-4259
ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

 

การยกเลิก

 1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป              คืนเงินทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป              เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน                     เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน                 เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทน ในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 

กรณีคณะออกเดินทางได้ 

1.   คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2.   คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)                                                                 
3.   คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
 3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
 4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท
 5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
 6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป
 7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 8. กรณีหนังสือเดินทางของคนต่างชาติ

                       8.1 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ,                              ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
                       8.2 หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)
                       8.3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท


สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 • นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์


  ประกาศ 
            เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้นทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง 


 

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ ที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พัก ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

 

 

 


 
ทัวร์ญี่ปุ่น   ทัวร์ญีปุ่นราคาพิเศษ   เที่ยวญี่ปุ่น   บริษัททัวร์ญี่ปุ่น กับ ไฮ เจแปน