ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาพิเศษ เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น Hi Japan Tour

ทัวร์ญี่ปุ่น โทร
ใบอนุญาติ ททท. 11/06302  

ทัวร์ญี่ปุ่น Hi Japan
ทัวร์ญี่ปุ่น
  โปรโมชั่น แรงๆ
  มกราคม 57
  กุมภาพันธ์ 57
  มีนาคม 57
  เมษายน 57
  พฤษภาคม 57
   
   

 

 


ทัวร์ญี่ปุ่น
...

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ

ทัวร์ญี่ปุ่น

ติดต่อเรา

บริษัท ไฮ เจแปน จำกัด เป็นบริษัททัวร์ชั้นนำ ทางด้านประเทศญี่ปุ่น ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 ในนาม บริษัท ไฮ เจแปน จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจตัวแทนด้านการท่องเที่ยว เน้นทัวร์คุณภาพด้านการจัดการที่ดี การให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน และมีความหลากหลาย ในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่า
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ 3-0340-8922-5
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/ 06302  ออกโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

Japan Tourism Award in Thailand 2012

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

บริษัท ไฮ เจแปน จำกัด
6/45 ถ.สุคนธสวัสดิ์  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  10230
Hi Japan Co.,Ltd 
6/45  Sukontasawat Rd., Ladprao, Bangkok  10230
Tel : 02-542-4555   Fax : 02-542-4466
www.hijapantour.com        E-mail : info@hijapantour.com


Map Hi Japan Co.,Ltd 

 

 

 

 


 
ทัวร์ญี่ปุ่น   ทัวร์ญีปุ่นราคาพิเศษ   เที่ยวญี่ปุ่น   บริษัททัวร์ญี่ปุ่น กับ ไฮ เจแปน